بازگرداندن کالاها
فقط در صورت باز نشدن پلم کالا و یا خرابی کالا ممکن است
درخواست مرجوعی های دلخواهی و سلیقه ای “مخصوصا” بعد از باز کردن پلم کاملا سالم  فقط ما رو شرمنده شما میکنه…!