نوار کناری

کیبورد و موس بیسیم لاجیتک مدل MK220

1.320.000 تومان
0
 • اتصال : USB 
 • تعداد کلید : 79 عدد
 • دقت موس : 800 DPI تا 1600 DPI
 • تعداد کلید موس : 3 عدد 
...

کیبورد و موس بیسیم رپو مدل X1800S

880.000 تومان
0
 • اتصال : USB 
 • تعداد کلید : 108 عدد
 • دقت موس : 800 DPI تا 1600 DPI
 • تعداد کلید موس : 3 عدد 
...

کیبورد و موس بی سیم فاطر مدل CWN 4000B

590.000 تومان
0
 • اتصال : USB 
 • تعداد کلید : 104 عدد
 • دقت موس : 800 DPI تا 1600 DPI
 • تنظیم ارتفاع : دارد 
 • حروف فارسی : دارد 
...

کیبورد و موس بی سیم کایسر مدل KM 822

490.000 تومان
0
 • اتصال : USB 
 • تعداد کلید : 104 عدد
 • دقت موس : 800 DPI تا 1600 DPI
 • تنظیم ارتفاع : دارد 
 • حروف فارسی : دارد 
...

کیبورد و موس با سیم کایسر مدل KM409

420.000 تومان
0
 • اتصال : USB 
 • تعداد کلید : 104 عدد
 • دقت موس : 800 DPI تا 1000 DPI
 • تنظیم ارتفاع : دارد 
 • حروف فارسی : دارد 
...

کیبورد و موس با سیم فاطر مدل CCN 4000B

490.000 تومان
0
 • اتصال : USB 
 • تعداد کلید : 104 عدد
 • دقت موس : 800 DPI تا 1600 DPI
 • تنظیم ارتفاع : دارد 
 • وزن : 647 گرم 
 • حروف فارسی : دارد 
...

کیبورد و موس با سیم اورایمو مدل OF-KK10

650.000 تومان
0
 • اتصال : USB 
 • تعداد کلید : 104 عدد
 • دقت موس : 800 DPI
 • تنظیم ارتفاع : دارد 
 • وزن : 350 گرم 
 • حروف فارسی : دارد 
...

کیبورد با سیم میکروفایر مدل KB-8158

260.000 تومان
0
 • اتصال : USB 
 • تعداد کلید : 107 عدد
 • تنظیم ارتفاع : دارد 
 • وزن : 350 گرم 
 • حروف فارسی : دارد 
...

کیبورد با سیم ایکس پی مدل 8000F

210.000 تومان
0
 • اتصال : USB 
 • تعداد کلید : 104 عدد
 • تنظیم ارتفاع : دارد 
 • وزن : 250 گرم 
 • حروف فارسی : دارد 
...

کیبورد با سیم زونتو مدل ZK-200

200.000 تومان
0
 • اتصال : USB 
 • تعداد کلید : 104 عدد
 • تنظیم ارتفاع : دارد 
 • وزن : 438 گرم 
 • حروف فارسی : دارد 
...

کیبورد با سیم مچر مدل MR-301

260.000 تومان
0
 • اتصال : USB 
 • تعداد کلید : 104 عدد
 • تنظیم ارتفاع : دارد 
 • وزن : 578 گرم 
 • حروف فارسی : دارد 
...
نوار کناری فروشگاه